Meehelpen om de beste producten te creëren? Meld je aan voor ons testpanel!

Om onze producten te verbeteren of ons assortiment aan te vullen, hebben we de mening nodig van de meest eerlijke katteneigenaren (en natuurlijk ook de meest eerlijke katten). Willen jij en je kat ons helpen om de beste producten te creëren? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in.

;

Voorwaarden deelname testpanel

Door deel te nemen aan het testpanel van Pets Unlimited ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Je bent ouder dan 18 jaar en je geeft je op voor deelname aan een testpanel als consument, en niet in het kader van je bedrijfsvoering of anderszins met een zakelijk/commercieel oogmerk. Deelnemers onder de 18 jaar moeten toestemming hebben van ouder of verzorger voor deelname.

 • Je inschrijving aan het testpanel verplicht Pets Unlimited niet om je te selecteren als tester. Je inschrijving geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van het product.

 • Pets Unlimited heeft het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook.

 • Na sluitingsdatum maakt Pets Unlimited een selectie uit de panelleden die voldoen aan de eisen voor het testen van het product. 

 • De geselecteerde panelleden ontvangen per e-mail een begeleidende brief met daarin de informatie die zij nodig hebben om hun mening te geven.

 • Als deelnemer van het testpanel geef je jouw eerlijke feedback op het product.

 • Buiten de vooraf gemaakte afspraken is Pets Unlimited je geen (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.

 • Pets Unlimited heeft het recht om een deelnemer van het testpanel uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, het testpanel onrechtmatig beïnvloedt, of ontoelaatbaar gedrag vertoont.

 • Pets Unlimited mag na deelname de deelnemer(s) e-mailberichten sturen gerelateerd aan het Testpanel.

 • Door je aan te melden als deelnemer en/of door deel te nemen aan het testpanel, geef je toestemming aan Pets Unlimited om je volledige naam en woonplaats op te slaan in een gegevensbestand.

 • Het deelnemen aan het testpanel is geheel voor eigen rekening en op eigen risico. Pets Unlimited is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan het testpanel.

 • Pets Unlimited is gerechtigd om alle teksten/beoordelingen/foto’s die worden ingevuld op de vragenlijst of anderszins ter beschikking worden gesteld aan Pets Unlimited te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Pets Unlimited is niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar het oordeel van Pets Unlimited niet bruikbaar zijn.